Anonymný používateľ
Piatok 28. október 2016
GISPLAN
Mesta
Kremnica